Asbestiasiat turvallisesti yli 25 vuoden kokemuksella!

Olemme alueemme ensimmäisiä asbestipurkuyrityksiä, asbestipurkutyövaltuutus on meille myönnetty jo vuonna 1990.


Asbesti on ikivanha rakennusaine, joka mahdollisti kestävien ja kevyiden esineiden valmistamisen. Asbestia käytettiin yleisesti 1960–1980 -luvuilla rakennusalalla, telakoilla, voimalaitoksissa, autojen ja muiden ajoneuvojen asennus-, korjaus- ja huoltotöissä sekä asbestiteollisuudessa. Asbestille ovat altistuneet jossain määrin lähes kaikki tuolloin rakennuksilla työskennelleet ihmiset. Suomessa ryhdyttiin rajoittamaan sen käyttöä lailla 1970-luvulla, koska aineen huomattiin aiheuttavan keuhkosyöpää ja keuhkopussin syöpää. Siitä huolimatta asbestia sisältäviä materiaaleja käytettiin rakennuksissa aina 80-luvun loppuun saakka. Vuoden 1988 jälkeen asbestin käyttö oli vähäistä, koska asbestityö tehtiin luvanvaraiseksi.

Meiltä onnistuu kaikki tarvittava asbestiasioihin liittyvät työt kuten vankalla kokemuksella suoritettavat asbestikartoitukset. Asbestikartoituksessa otetaan näytteitä erilaisista epäilyttävistä kiinteistössä olevista materiaaleista sekä teknisistä järjestelmistä ja lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Tulosten saavuttua voidaan suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet terveyden kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla ja rakennusta on turvallista käyttää. Teemme kartoituksesta aina virallisen raportin.

Teemme asbestityöt turvallisesti siistillä sekä hyväkuntoisella purkukalustolla ja huolehdimme asbestijätteen asianmukaisen hävityksen. Hoidamme myös tarvittavat lakisääteiset mittaukset sekä ilmoitukset työsuojeluviranomaisille.

Arvoimme aina kohteen turvallisimman purkumenetelmän, parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Asbestityöt on luvanvaraista työtä joka täytyy aina teettää ammattilaisella!

Asbestilainsäädäntö muuttui joltain osin 1.1.2016. Oleellisimmat muutokset ovat rakennuksen sisällä suoritettavien asbestipurkutöiden lakisääteisistä ilmamittauksista aiheutuvat kustannus- ja aikatauluvaikutukset.

Lisää tietoa uudesta asbestilainsäädännöstä:


Kaikkia töitä tehdään niin tunti kuin kokonaisurakkana.

Kysy lisää palveluistamme! Tulemme mielellämme arvoimaan kohteesi!