Kreosootti eli kivihiilipiki

Kreosootti eli kivihiilipiki on paljon vanhoissa kiinteistöissä käytetty terveydelle vaarallinen aine. Kreosoottia on käytetty pääasiassa vesieristeenä seinissä ja lattioissa pintavalujen alla sekä sähköjohtojen suojaputkien eristeissä. Kreosootista haihtuvat PAH-yhdisteet ovat erittäin vaarallisia terveydelle. PAH-pitoisuudet selviävät ottamalla näytteitä joko materiaalista tai ilmasta ja analysoimalla ne laboratoriossa.


Kreosootti tulisi aina pyrkiä poistamaan tai koteloimaan, jotta siitä ei pääsisi haihtumaan sisäilmaan PAH-yhdisteitä. Kreosootin haitta-ainepitoisuudet tulisi mitata joko ilmasta tai materiaalista, ja haitta-aineiden määrä ja levinneisyys arvioida riittävien korjaustoimien suunnittelemiseksi. Useinmiten kreosootin tunnistaa kiinteistössä "vanhan ratapölkyn" hajusta.

Kreosootti purku suoritetaan asbestitöiden tapaan alipaineistetussa ja osastoidussa tilassa ja sen haihtuvien yhdisteiden vuoksi tulee käyttää hiukkas/aktiivihiili suodattimia sekä varottava kreosootin pääsyä paljaalle iholle.

Meillä on kokemusta kreosootin purusta kiinteistössä sisällä kuin ulkona suoritettujen PAH-yhdisteitä sisältävien pilaantuneiden maiden käsittelystä.

Kreosootista haihtuvilla PAH-yhdisteillä on monia vakavia terveydelle haitallisia vaikutuksia ja tulisi aina poistaa ammattilaisen toimesta.